Offentliga Affärer i Almedalen 2016 | Offentliga affärer
EVENT-Mobil-Toppbanner-320×320
EVENT-Toppbanner1260x250
Konferenser & Utbildningar
Laddar evenemang

Offentliga Affärer i Almedalen 2016

04 juli - 07 juli

I början av juli varje år möts den offentliga och privata sektorn på Sveriges största mötesplats.
Många har insett att detta är ett unikt tillfälle att skapa nya kontakter och fördjupa befintliga under seminarier såväl som under mingel.

Vi finns på plats 4 – 7 juli och har seminarieprogram tillsammans med partners på en av de mest centrala platserna under Almedalsveckan, Wisby Strand Congress & Event på Strandvägen 4.

Offentliga Affärers program i Almedalen 2016 (uppdateras löpande allteftersom programpunkterna blir godkända av Almedalsveckans officiella program)

 

Måndag 4 juli

 

10.00 – 10.30 Programpunkt granskas av almedalsveckan och publiceras inom kort…

 


10.45 – 11.15 Framsynt och effektivt ledarskap 2.0 – på vetenskaplig grund

Alla organisationers och företags utvecklingstakt och innovationsförmåga är beroende av hur framsynt och effektivt verksamheten styrs och leds. Chefer som är organiserade på fel nivå och missriktade uppföljningssystem har en avgörande inverkan på resultaten både på kort och lång sikt.

Medverkande: Ulf Lindberg, VD, Enhancer Consulting
Medarrangör: Enhancer Consulting


11.30 – 12.15 Går det att förnya den myndighet som medborgarna har lägst förtroende för?

När en av Sveriges största myndigheter fick en ny generaldirektör var det med ett tufft utgångsläge. Trycket på förändring var stort och förtroendet för myndigheten var mycket lågt. Med en tydlig strategi påbörjades arbetet med att utveckla ledarskapet och skapa förändring. Men går det att förändra?

Medverkande: Mikael Sjöberg, Generaldirektör, Arbetsförmedlingen, Jenny Strömstedt, Journalist och Programledare, TV 4
Medarrangör: Gaia Leadership


13.00 – 13.45 PANELSAMTAL – Är det möjligt att leda med ett strategiskt perspektiv i dagens politik och statsförvaltning?

Snabba förändringar sker i omvärlden. Media och medborgare som kräver snabba och enkla svar på komplexa frågor – vi möter civilministern, en landshövding tillika fd statsråd samt en erfaren generaldirektör i ett samtal om hur ett modernt sätt att leda och styra i svensk statsförvaltning ser ut.

Medverkande: Ardalan Shekarabi, Civilminister, Regeringen, Maria Larsson, Landshövding, Örebro, Helena Lindberg, Generaldirektör, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Micael Mathsson, Moderator och Grundare, Gaia Leadership
Medarrangör: Gaia Leadership


14.00 – 14.45 Gör upphandling skillnad för en hållbar framtid?

Hur tas samtalen vidare till handling, när upphör frivilligheten att följa upp kraven på hållbar varu- och tjänsteförsörjning för politik, beställare och leverantörer? Debatt mellan experter inom miljö- och hållbarhet och centrala företrädare för både den politiska majoriteten och oppositionen.

Medverkande: Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD, SKL Kommentus, Peter Nohrstedt, Hållbarhetsansvarig, SKL Kommentus, Mikael Karlsson, Senior advisor, Miljökonsultföretagen 2050 samt regeringens miljömålsberedning, Stig-Björn Ljunggren, Moderator
Medarrangör: SKL Kommentus


15.00 – 15.15 Är den offentliga affären farlig?

En sammanfattning av de fallgropar och regler som kan göra den offentliga affären farlig.

Medverkande: Helena Rosén Andersson, Advokat, Advokatfirman Lindahl, Olof Hallberg, Advokat, Advokatfirman Lindahl
Medarrangör: Advokatfirman Lindahl


15.15 – 16.00 Dålig kontroll, orimliga priser och oskäliga arbetsvillkor – varning för en farlig offentlig kultur

En offentlig affär kan vara farlig om den inte är kommersiellt hållbar. Hur säkrar man upp att affären och leverantören till offentlig sektor är seriös, kommersiellt förankrad och gynnar skattebetalarna på sikt?

Medverkande: Helena Sundén, Generalsekreterare, Institutet mot mutor, Helena Rosén Andersson, Advokat, Advokatfirman Lindahl, Eva-Maj Mühlenbock, Moderator, samt VD och Advokat, Advokatfirman Lindahl
Medarrangör: Advokatfirman Lindahl


16:15 – 17:00 DEBATT – Stämmer det att det kommer in för få anbud i de offentliga upphandlingarna?

Vad avgör vad som är rätt antal anbud? Upphandlande myndigheter/enheter ska med sin upphandling uppnå effektiv konkurrens. Hur många anbud bör/vill vi ha? Vill vi ha anbud från alla företag? Om effektiv konkurrens inte uppstår pga för få anbud, vad beror det på och hur kommer vi till rätta med det?

Medverkande: Ulrica Dyrke, expert inom offentlig upphandling, Företagarna, Birgitta Laurent, upphandlings och konkurrensexpert, Svenskt Näringsliv, Egil Nylén, upphandlingschef, Umeå kommun, Louise Strand, inköpsdirektör, Region Skåne
Medarrangör: SOI – Sveriges Offentliga Inköpare

 

Tisdag 5 juli

 

09.15 – 09.45 Vilka innovationer finns inom digital hälsa? Så här kan vården utvecklas
Digital hälsa öppnar upp för möjligheter kring verksamhetsutveckling som att skapa nya metoder, att optimera och förenkla arbetsprocesser inom vården för sjukvårdspersonal och att öka tryggheten för patienten.

Medverkande: Thomas Bergqwist, VD, Cross Technology Solutions
Medarrangör: Cross Technology Solutions

 

10.00 – 10.30 Programpunkt granskas av almedalsveckan och publiceras inom kort…

 

11.00 – 11.30 Vad är attraktiv digital post och hur får vi snabbt fler som skaffar digital brevlåda?
En av Sveriges största myndigheter föreslår nu krafttag för att post från myndigheter och andra offentliga aktörer ska gå digitalt i stället för på papper. Hör vad panelen har att säga om vilka aktiva åtgärder som krävs för att öka anslutningen.

Medverkande: Ingemar Hansson, Generaldirektör, Skatteverket, Per Mosseby, Chef för avdelningen för digitalisering, SKL
Medarrangör: Mina meddelanden (Skatteverket)

 

11.45 – 12.15 Nyckeltal från insamlad data maximerar nyttan av välfärdsteknik
Införandet av välfärdsteknik går långsamt i kommunerna. Testpiloter leder sällan till fullskaliga införanden. Genom att följa upp data och nyckeltal kan välfärdsteknik införas i snabbare takt med säkrad kvalitet. Det finns en it-plattform för välfärdsteknik som även lagrar data om utförd omsorg.

Medverkande: Magnus Fröberg, Affärsutvecklingschef Phoniro.
Medarrangör: Phoniro

 

13.30 – 14.00 Kris i telefonväxeln
Telefonväxeln glöms ofta bort både när offentliga och privata aktörer utvecklar sin krisberedskap – trots att både tillgänglighet och stabil informationsspridning är centrala i en bra krishantering. En otillgänglig telefonväxel förvärrar krisen och skadar tilltron till ledning och varumärke.

Medverkande: Roland Pihlström, VD, Kalix Tele24
Medarrangör: Kalix Tele24

 

14.15 – 15.00 DEBATT Till vilket pris ska upphandling bidra till integration av nyanlända?
När politik blir upphandling och upphandling blir politik, var ligger nyttan och hur ska finansieringen gå till när kraven på integration ska uppnås genom LOU? Debatt mellan experter inom upphandling med krav på sociala frågor och företrädare för både den politiska majoriteten och oppositionen.

Medverkande: Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD, SKL Kommentus, Åsa Edman, Chefsjurist, SKL Kommentus, Rickard Andersson, Upphandlingskonsult, AffärsConcept, Magnus Höij, VD, Svenska Teknik & Designföretagen, Daniel Suhonen, Chef, Katalys, Stig-Björn Ljunggren, Moderator
Medarrangör: SKL Kommentus

 

15.15 – 16.00 Fruktbara samarbeten eller korruption och otillåtna anbudskarteller – vad är vad?
För det offentliga gäller det att göra goda affärer och samtidigt säkra en god konkurrens på marknaden, men hur påverkar konkurrensrätten det offentligas anskaffningar? När blir samarbetet otillåtet?

Medverkande: Dan Sjöblom, Generaldirektör, Konkurrensverket, Ulrica Salomon, Advokat, Advokatfirman Lindahl, Bo Höglander, Moderator och Redaktör, Offentliga Affärer
Medarrangör: Advokatfirman Lindahl

 

16.15 – 17.00 Så ska Sverige bli bäst på offentlig upphandling
Hur har Regeringen tänkt utveckla den svenska offentliga upphandlingen som verktyg för välfärd och till gagn för medborgarna? Vad krävs för att få med sig näringsliv och upphandlande myndigheter på resan?

Medverkande: Ardalan Shekarabi, Civilminister, Bo Höglander, Moderator och Redaktör, Offentliga Affärer

 

Onsdag 6 juli

 

09.00 – 09.45 Värdebaserad vård ger kortare vårdtider och nöjdare patienter
Värdebaserad vård innebär att patienten är delaktig i sin egen vård och målet är att skapa största möjliga värde för patienten. Kostnader och vårdtider effektiviseras och sänks.

Medverkande: Maziar Mohaddes, ortopedläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhus
Medarrangör: Qlik

 

10.00 – 10.30 PANELSAMTAL – Vilket ledarskap krävs av kommundirektören när 10 000 asylsökande kommer till Sverige på en vecka?
Att vara kommundirektör är komplext. Vilka krav ställs på ledarskapet när socialkontoret hotas av stängning, kommunen står utan boendeplatser och personalen inte räcker till? Hur utmanas ledarskapet i en ny och framåtriktad målbild?

Medverkande: Jan-Inge Ahlfridh, Stadsdirektör, Malmö Stad, Åsa Granat, Kommundirektör, Borlänge, Vesna Jovic, Kommundirektör, Huddinge, Lena Baastad, Moderator, Partner och Ledarskapskonsult Gaia Leadership
Medarrangör: Gaia Leadership

 

10.45 – 11.15 Nytt reglerverk för personuppgifter – varför skall vi ta tag i det nu?
Offentlig och privat verksamhet kommer genom EU nya dataskyddsförordning få ett nytt regelverk för personlig integritet som ersätter personuppgiftslagen (PuL). Som chef förväntas du känna till hur hantering och skydd av personuppgifter kan säkerställas för att stärka förtroendet för verksamheten.

Medverkande: Fredrik Rehnström, vVD, Rote Consulting, Hans Dahlquist, Affärsområdeschef risk och säkerhet, Rote Consulting
Medarrangör: Rote Consulting

 

11.30 – 12.00 Ingen data – ingen kunskap. Hur digitaliserad information används för att fatta rättssäkra beslut
Vår omvärld digitaliseras i allt större omfattning och mängden data ökar explosionsartat i samband med det. Hur hittar vi den information vi behöver och skapar förutsättningarna för en rättssäker verksamhet? Så ger digitaliserad information kunskap, kompetensutveckling och stöd i er verksamhet.

Medverkande: Simon Jernelöv, Jurist, JP Infonet
Medarrangör: JP Infonet

 

13.00 – 13.30 Stora krav på kostnadseffektivitet och optimering inom landstingen – Så här löser vi det!
De flesta verksamheter inom landstinget har stora krav på kostnadseffektivitet och optimering av verksamheten. Det primära syftet med införandet av ett nytt system är att kunna identifiera kostnadsdrivande köpmönster och oönskade beteenden avseende köp och avrop av förbrukningsvaror.

Medverkande: Daniel Nesz, teamleader purchasing, Södersjukhuset
Medarrangör: Qlik

 

13.45 – 14.15 PANELSAMTAL – Hur bör framtidens offentliga måltider se ut?
3 miljoner måltider serveras inom vård, skola och omsorg i Sverige varje dag. I takt med att vi får alltfler allergier och intoleranser förändras kravet på den offentliga måltiden. Vad skall man tänka på när man upphandlar mat? Finns det en frukost som fungerar för alla? Vad skall den då innehålla?

Medverkande: Jeanine Holmgren, VD, Fria Bröd, Christina Ralsgård, Generalsekreterare, Svenska Celiakiförbundet, Maritha Sedvallson, Förbundsordförande, Astma o Allergiförbundet
Medarrangör: Fria

 

Torsdag 7 juli

 

10.00 – 10.45 PANELSAMTAL – Får kommunledningen bestämma vad som helst för sina anställda?
Vilka regler och förbud kan en kommun som arbetsgivare införa innan det inkräktar på den personliga integriteten? Vilka lagar finns? Hur påverkar det kommunens varumärke som arbetsgivare? Flera kommuner har infört snusförbud på arbetstid och bryter man emot det så kan det leda till uppsägning.

Medverkande: Stefan Olsson, vik Landstingsråd, Uppsala län, Patrik Strömer, Generalsekreterare, Svenska snustillverkarföreningen, Eva-Maj Mühlenbock, VD, Advokatfirman Lindahl
Medarrangör: Svenska snustillverkarföreningen

 

 

Har ni ett intresse av att synas ihop med oss och arrangera något under veckan och ingå i vårt program? Det finns även möjligheter att ställa ut och synas på en av de bästa platserna i Almedalen!
Kolla möjligheterna och om det finns lediga tider med projektledaren: Erik Martinsson,
Mail: erik.martinsson@hexanova.se
Mobil: 0706-450622

Vi har ett stort tält som tar över 100 personer med mingelträdgård precis utanför Wisby Congress Center, på Strandvägen 4, bara ett stenkast ifrån havet.
Vi löser allt det praktiska åt er och hjälper er att kommunicera er närvaro under Almedalen.

Tack vare att vi kommunicerar programmet i Offentliga Affärers alla kanaler och ihop med våra partners så är vi väldigt välbesökta i Almedalen och det är något vi är stolta över.
Låt oss hjälpa dig att kommunicera ert budskap i Almedalen och var med oss och våra partners i mingel och aktiviteter.

PROGRAM
Wisby Strand Congress & Event
>Besök webbplats
Adress:Strandvägen 4
Ort:Visby