Offentliga affärer | Kunskap är källan till goda affärer
Toppbanner1260x250
Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found
  • LindahlsOffentliga upphandlingar används som politiskt slagträ
    Genom författandet av debattartiklar i Svenska Dagbladet har Advokatfirman Lindahl återigen uppmärksammat den problematiska situationen som uppstått genom att offentliga upphandlingar används som politiskt slagträ. Samtidigt är lagarna så otydliga att specialisterna inom området ­– efter drygt 13 år med målparagrafer om socialt hänsynstagande vid offentlig upphandling – fortfarande är oense om vad som är lagligt, och vad som är olagligt.


Ladda fler