Stenungsunds kommun upphandlade utan annonsering | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Stenungsunds kommun upphandlade utan annonsering

Konkurrensverket anser att det inte var rätt av Stenungsunds kommun att på grund av synnerlig brådska, använda sig av ett förhandlat förfarande utan annonsering då de skulle upphandla skolskjutstrafik.

Det framgår i ett yttrande till Kammarrätten i Göteborg. Konkurrensverket har i sitt yttrande även redogjort för hur ett förhandlat förfarande bör gå till och uttalat sig om det kan föreligga en konflikt mellan upphandlingsregelverket och andra lagar.

Källa: Konkurrensverket

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Upphandling

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *