Annonsera Print | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Annonsera Print

Urban Nilsson
Annonschef

Telefon: 031-719 05 01
E-post: urban@hexanova.se

Ladda ner information, priser och utgivningsplan 2013 (pdf)Välkommen att annonsera i Sveriges största affärstidning för offentlig förvaltning!

Offentliga Affärer har kommit ut sedan 1993 och har genom åren fått en mycket trogen läsekrets bland de som initierar eller beslutar om affärer med den privata sektorn.

Det finns gott om argument för varför en leverantör skall kommunicera sina budskap till en mottagargrupp så köpstark och oberoende av konjunktursvängningar som Sveriges offentliga sektor. De flesta som erbjuder dig en plattform för din kommunikation kan liksom vi formulera ett antal mycket goda anledningar som bekräftar detta.

Att nå ut är dock inte gratis, du skall helst kunna räkna hem din investering på ett eller annat sätt. Detta kan i facktermer kallas ROI (Return of investment) och bör utryckas i ökad varumärke/ produktkännedom hos mottagargruppen och i slutändan i ökad försäljning.

Offentliga Affärer når de som fattar beslut av ekonomisk karaktär
Offentliga Affärer når de flesta som dagligen fattar beslut om frågor av ekonomisk karaktär såsom inköp och upphandling, verksamhetsutvecklande åtgärder och kapitalplacering.

Offentliga Affärer når såväl operativa chefer som politiskt förtroendevalda inom hela den offentliga förvaltningen (Stat, kommun, landsting och offentligt ägda bolag).

Läsarna består bland annat av personer aktiva inom funktioner som: Upphandling/Inköpschef, Ekonom/Ekonomichef, Teknisk chef, IT chef, Verksamhetschef, enhetschef, personalchef, Informationschef, utvecklingschef och förvaltningschef.

Rätt fokus för dig som vill skapa affärsmöjligheter
Med fokus på upphandlingsjuridik, ekonomi och de goda affärerna är Offentliga Affärer en tidning som lockar till läsning och leder till handling. Att spara tid åt våra läsare och bidra till en effektivare och roligare marknads- och omvärldsbevakning är ett av våra uppdrag.

Få ut maximalt av investerat kapital
Offentliga Affärer är med en upplaga om 15 000 exemplar den största tidningen med fokus på affärer inom offentlig sektor, vidare är Offentliga Affärer den enda tidning på denna marknad som regelbundet utkommit i nära tjugo år, något som borgar för bästa möjliga exponering för investerade annonspengar.

Du har mycket att vinna på att dina produkter och tjänster exponeras i den tidning som är målgruppens självklara val. Missa inte möjligheten att nå ut till en marknad som gör stabila inköp oavsett hög- eller lågkonjunktur.

Så här motiverar ett par av våra annonsörer sitt val av Offentliga Affärer som huvudmedia när de vill nå ut till offentlig sektor:


Det självklara medievalet”
“För oss är offentliga affärer ett självklart medieval då vi vill nå ut till beslutsfattare inom hela den offentlig förvaltningen. Våra viktigaste kundgrupper består av verksamhetschefer, ekonomi och upphandlingschefer och då vi själva har ett stort kontaktnät inom dessa grupper kan vi konstatera att det är Offentliga Affärer de flesta av dem läser”.

Eniro Upphandling
Helena Englund, Affärschef offentlig sektor


» Konstaterat en omfattande försäljningsökning «
”Vi är idag tredje största postorderleverantör av datatillbehör och hårdvara i Sverige. Vi valde Offentliga Affärer som vår kanal för att marknadsföra vår STAKO-avdelning. Tidningen når ut till alla som omfattas av statskontorsavtalet. Vi har konstaterat en omfattande försäljningsökning och en större igenkänning av Misco som företag tack vare detta.”

MISCO AB
Peter Lager, VD


“Når en viktig marknad”
“Säröhus är en av västsveriges större konferensanläggningar med ett gynnsamt läge vid havet strax söder om Göteborg, för oss är Offentlig sektor en viktig kundgrupp som vi aktivt söker kontakt med då vi har goda möjligheter för dem att lägga sina konferenser och möten hos oss. Vi har valt Offentliga Affärer som vår marknadsföringskanal i detta syfte då vi prioriterar att nå ut till de som verkligen tar beslut samt de som genomför upphandlingar av konferenshotell”.

Säröhus AB
Torgny Berntsson, Ägare


Säkerställ effekten av ditt valda media

Inget media kan påvisa exakt vilket resultat du får ut av investerat kapital, utan det är självklart den egna produkten eller tjänstens attraktionskraft samt det budskap du valt att kommunicera som har störst påverkan på resultatet.

Det du däremot bör kunna kräva är att det eller de media du väljer som plattform för verksamhetens kommunikation verkligen når den målgrupp till vilken du riktar ditt budskap och att mediet på ett trovärdigt sätt kan säkerställa detta.

Ett grundkrav bör därför vara att mediet är TS-kontrollerat. När du väl hittat ett eller flera media som motsvarar dina förväntningar på målgrupper kan det vara dags att undersöka hur väl de står sig i jämförelse med varandra. Förmodligen vill du investera ditt kapital i det media som når flest mottagare inom din utvalda målgrupp? Är svaret på denna fråga ja, så vill vi göra beslutet något lättare för dig.

Välkommen att höra av dig till oss på Offentliga Affärer då du verkligen bestämt dig för att ditt investerade kapital skall placeras där det ger mest uppmärksamhet tillbaka!

Vill du vara på den säkra sidan när du väljer media? Då ska du annonsera i medier med en upplaga reviderad av tidningsstatistik (TS)

Ladda ner information, priser och utgivningsplan 2013 (pdf)

 


PRISER & ANNONSSTORLEKAR

  • Omslagssida 4: pristillägg 25%
  • Omslagssida 2-3: pristillägg 10%
  • Alla priser exkl. reklamskatt & moms

Annonsstorlekar i millimeter, utfallande inom parentes.
*Vid utfallande annons lägg till skärsmån 3 mm.

Ladda ner information, priser och utgivningsplan 2013 (pdf)

Ladda ner ICC-profiler här!


ANNONSERA I OFFENTLIGA AFFÄRER

Kontakta vår annonsavdelning för prisuppgifter och bokning.

{loadposition user2}


Hur du får tillgång till 600 miljarder kronor

Nå alla beslutsfattare genom en och samma mediakanal

Det handlas varor och tjänster för nära 600 miljarder kronor inom den offentliga sektorn i Sverige varje år. Vill ni ta del av dessa genom att expandera era affärer, samt stärka ert varumärke och öka er närvaro som leverantör till den offentliga sektorn?

Då skall ni annonsera i Offentliga Affärer, tidningen som läses av Inköpare/upphandlare, ekonomichefer, IT-chefer och verksamhetschefer inom hela den offentliga sektorn.

Offentliga Affärer, har sedan starten 1993, en unik roll. Designad för beslutsfattare inom hela den offentliga sektorn informerar tidningen såväl om trender och nyheter på marknaden som om skeendet inom kommuner, landsting och statlig förvaltning.

Offentliga Affärer på nätet

Tidningen går naturligtvis också att läsa på nätet och även här finns goda exponeringsmöjligheter för den som vill synas inom målgruppen.
Du har med andra ord goda skäl till att kontakta oss för ett kommunikationsförslag som ger valuta för investerade kronor.

Sagt om Offentliga Affärer
» Ger idéer för nya lösningar «

”Offentliga Affärer ger mig nyheter och information ur ett brett perspektiv från den offentliga världen. Allt ifrån inköpssystem och materialhanteringssystem som spar pengar till logistik. Många artiklar ger idéer för nya lösningar och bildar underlag för diskussioner med mina kollegor. Intressant är också att ta del av vad som händer i andra kommuner.”

Ingvar Källström, Upphandlingschef
Åre och Krokom Kommuner, Jämtland


Hur kommunicerar du ditt nytecknade ramavtal bäst?

AVTALSNYTT – snabbar upp och ökar din försäljning

I bilagan Avtalsnytt presenterar vi sedan 1997 fortlöpande nya ramavtalsupphandlingar inom den offentliga sektorn, syftet med detta är dels att nå ut med nyhetkring ett nytecknat ramavtal i sig, dels att bidra till ett ökat nyttjande av avtalen och därmed ett ökat antal avrop.

Representanter för myndigheterna som ingår i den statliga inköpssamordningen samt Kommentus, skriver och informerar löpande de som förväntas beröras av ravtalet genom tidningen.

Vidare är avsikten att låta leverantörerna informera om sig själva och de produkttjänster som efter avtalets tecknande finns tillgängliga för avrop.

Att ge leverantören goda möjligheter att kommunicera ett nytecknat ramavtal ser vi som en självklarhet då denne oftast investerat avsevärt i både pengar och nedlagd tid redan innan avtalet kunnat tecknas. Att då snabbt få ut information om sina produkter och tjänster anses ofta nödvändigt i syfte att maximera nyttan av investeringen inför ramavtalet.

I Avtalsnytt finner läsarna förutom den rena ramavtalsinformationen även intressanta reportage om regional samverkan mellan kommuner, samt välmatade nyheter kring den komplicerade upphandlingsjuridik som är konsekvensen av LOU.

Avtalsnytt distribueras till samtliga som berörs av ett nytecknat ramavtal samt till över 5000 upphandlare och inköpare inom hela den offentliga sektorn.

Sagt om Avtalsnytt

» Konstaterat en omfattande försäljningsökning «

” Vi är idag tredje största postorderleverantör av datatillbehör och hårdvara i Sverige. Vi valde Offentliga Affärer som vår kanal för att marknadsföra vår STAKO-avdelning. Tidningen når ut till alla som omfattas av statskontorsavtalet. Vi har konstaterat en omfattande försäljningsökning och en större igenkänning av Misco som företag tack vare detta.”

Peter Lager, VD

 

Ladda ner information, priser och utgivningsplan 2013 (pdf)


 

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Uncategorized

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *