Ökat inflytande från civila organisationer | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ökat inflytande från civila organisationer

 

Regeringen bjuder in civila intresseorganisationer till ökat inflytande i beslutsfattandet.

Det finns redan idag många former för samråd utöver det vanliga remissförfarandet, såsom hearings, informationsmöten och workshops exempelvis.

Nu drar regeringen igång ett pilotprojekt för att ytterligare utöka kommunikationen. Syftet är att civila intresseorganisationer ska bli mer delaktiga i politiska processer och kunna ge synpunkter i frågor som departementet hanterar.

Hur gör jag om min organisation vill medverka i ett samråd som berör någon för oss viktig fråga?
– Det bästa är att kontakta den ansvarige handläggaren och berätta att man vill delta, säger projektledare Elisabet Modée.

Försöken ska pågå under hösten 2010 och till en början uteslutande inom Integrations- och jämställdhetsdepartementet, för att därefter utvärderas.

Källa: regeringen.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Ekonomi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *