Överdrivna prognoser om efterfrågan förvärrade vinterns elpristoppar | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Överdrivna prognoser om efterfrågan förvärrade vinterns elpristoppar

Bristande överföringskapacitet och överdrivna prognoser om efterfrågan förvärrade vinterns pristoppar på elmarknaden. Det konstaterar Energimarknadsinspektionen tillsammans med sina nordiska motsvarigheter i en PM som även innehåller förslag till åtgärder för att minska risken för framtida elpristoppar.

De nordiska energiministrarna har bett NordREG (de nordiska tillsynsmyndigheternas samarbetsorganisation) att granska den gångna vinterns pristoppar. De slutsatser och rekommendationer som nu publiceras i en kort PM är preliminära och kommer att studeras närmare under hösten. En slutlig rapport kommer före årets slut.

Under vintern 2009/2010 inträffade extrema elpristoppar vid tre tillfällen, den 17 december, 8 januari och 22 februari. Pristopparna förklaras främst av ovanligt låga temperaturer och hög efterfrågan i kombination med mycket låg kärnkraftskapacitet.

Enligt NordREG förvärrades dock pristopparna av bristande överföringskapacitet inom Norden, påtagliga skillnader mellan prognostiserad och faktisk efterfrågan samt det faktum att de flesta kunder inte har incitament att snabbt minska sin förbrukning när priset plötsligt stiger.

I det PM som nu publicerats lämnar NordREG vissa preliminära rekommendationer för åtgärder som bör studeras närmare. Det handlar bland annat om åtgärder för ökad transparens, åtgärder för att främja en ökad efterfrågeflexibilitet bland kunderna, att se över indelningen i prisområden samt att förbättra tillgängligheten hos viktiga produktionsanläggningar.

Källa: Energimarknadsinspektionen

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Pressreleaser

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *