Upphandlingsreglerna ska ses över | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Upphandlingsreglerna ska ses över

Regeringen har gett tidigare EU-palamentarikern Anders Wijkman (kd) i uppdrag att utvärdera LOU och föreslå förbättringar.

Pressmeddelande
– En väl fungerande upphandling säkerställer att vi får bästa valuta för våra skattepengar. Nu ska vi se över om vi ytterligare kan förbättra den offentliga upphandlingen och särskilt se om vi kan förbättra förutsättningarna att ta hänsyn till miljö och etik, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.

Utredaren ska ta ställning till om upphandlingsreglerna i tillräcklig utsträckning gör det möjligt för upphandlande myndigheter att göra goda ekonomiska affärer och samtidigt använda sin köpkraft till att förbättra miljön, ta sociala och etiska hänsyn samt verka för ökade affärsmöjligheter för små och medelstora företag.

Utredaren ska också se över systemet för insamling av upphandlingsstatistik och vilka uppgifter som ska samlas in. En förbättrad statistik ger större möjligheter för regeringen att föra en framgångsrik upphandlingspolitik i Sverige och EU.

Utredaren ska genomföra uppdraget i nära kontakt med myndigheter, kommuner, landsting, arbetsmarknadens parter, företag och intresseorganisationer. Uppdraget ska redovisas senast den 28 juni 2012.

Källa: Finansdepartementet

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Upphandling

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *