Offentlig sektor sparar mindre | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Offentlig sektor sparar mindre

Det finansiella sparandet i offentlig sektor har minskat rejält under 2009 jämfört med 2008. Trots dåliga tider klarar Sverige EU:s konvergenskriterier med god marginal.

I EU:s konvergenskriterier anges att medlemsländernas offentliga sparande inte får vara lägre än minus 3 procent och att bruttoskulden inte får vara högre än 60 procent av BNP.

Den offentliga sektorns finansiella sparande uppgick till -28,6 miljarder kronor 2009 enligt reglerna för EU:s konvergenskriterier. Jämfört med 2008 har det finansiella sparandet minskat kraftigt.

Minskningen uppgår till 99 miljarder kronor. Det finansiella sparandet i relation till BNP har minskat från plus 2,2 procent 2008 till minus 0,9 procent 2009.

Även BNP har minskat. Mellan 2008 och 2009 uppgår minskningen till 106 miljarder kronor, i löpande priser, vilket motsvarar 3,3 procent.

Den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld definierad enligt samma kriterier har ökat med 69 miljarder under 2009 och uppgick som andel av BNP till 41,7 procent.

Det framgår av beräkningar som SCB levererat till Eurostat i enlighet med Europeiska unionens stabilitets- och tillväxtpakt.

Källa: SCB

 

{jcomments on}

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Ekonomi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *