En ny strategi för e-id | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

En ny strategi för e-id

E-delegationen har föreslagit att en e-legitimationsnämnd får ansvaret för digital identifiering i Sverige. Målet är att ha organisationen på plats till juni 2012.

En lång rad aktiviteter krävs för att nå dit. Bland annat vissa förändringar i lagen, utveckling av teknisk infrastruktur och tjänster, säkerhet samt förankring och vidareutveckling av modellen i samråd med viktiga aktörer inom såväl förvaltning som leverantörsledet.

Systemet bygger på att alla leverantörer som uppfyller kraven får leverera e-legitimationstjänster till den offentliga sektorn. Upphandlingen av leverantörer sker via lagen om valfrihetssystem, LOV.

Källa: Edelegationen.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER IT

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *