Hur hanteras skyddade personuppgifter? | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Hur hanteras skyddade personuppgifter?

Datainspektionen ska undersöka hur landets samtliga kommuner hanterar skyddade personuppgifter.

– Allt fler personer lever med skyddade personuppgifter vilket innebär att det ställs större krav på att myndigheter hanterar dessa personers uppgifter på ett korrekt och säkert sätt, förklarar Ulrika Harnesk som leder projektet.

För att kartlägga hanteringen av skyddade personuppgifter skickar myndigheten ut en elektronisk enkät till landets samtliga kommuner.

I enkäten frågas bland annat om uppgifter om invånare med skyddade personuppgifter är särskilt markerade i IT-systemen, om åtkomsten till skyddade personuppgifter är begränsad genom att användarna har olika behörigheter, om ärenden där skyddade uppgifter förekommer hanteras av särskilt utsedda handläggare och om det sker någon kontroll av vem som tagit del av skyddade uppgifter.

– Resultatet från enkäten kommer att ligga till grund för eventuella kommande inspektioner och informationsinsatser, säger Ulrika Harnesk.

Källa: Datainspektionen

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER IT

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *