Statens betalningar visade ett överskott | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Statens betalningar visade ett överskott

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 29,9 miljarder kronor i januari. Det är 5,7 miljarder kronor högre än Riksgäldens prognos.

Pressmeddelande

Skatteinkomsterna blev 3,6 miljarder kronor högre än beräknat. Dessutom blev utbetalningen till kommunerna 2,1 miljarder lägre än i vår prognos.

Räntorna på statsskulden blev 0,6 miljarder kronor högre än förväntat.

För tolvmånadersperioden till och med januari 2011 resulterade statens betalningar i ett överskott på 9 miljarder kronor. Statsskulden var 1 114 miljarder kronor den 31 januari.

Utfallet för februari publiceras den 7 mars 2011, kl. 09.30.

Källa: Riksgälden

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Pressreleaser

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *