Regeringen vill stärka skyddet för whistle­blowers | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Regeringen vill stärka skyddet för whistle­blowers

Korruptionsdrabbade Göteborgs kommun inrättade förra året en så kallad whistleblower-funktion trots att de juridiska hindren anses stora. Men nu vill regeringen ändra lagen.

Konstitutionsutskottet vill att regeringen ser över lagstiftningen för att stärka skyddet för personer som påtalar och slår larm vid korruption och andra oegentligheter, så kallade whistleblowers.

Regeringens utredning om mutbrott rekommenderade nyligen att skyddet för whistleblowers ska stärkas. Flera remissinstanser, bland annat Justitiekanslern, delade utredningens slutsats.

Personer som anonymt lämnar uppgifter om oegentligheter och korruption för publicering har ett starkt skydd i tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen. Däremot har de som vill anmäla uppgifterna till myndigheter inte lika starkt skydd, menar Konstitutionsutskottet. Enligt en majoritet i utskottet finns det därför skäl till att i ett lämpligt sammanhang se över lagstiftningen för att stärka skyddet för whistleblowers.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Juridik

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *