Pilot ska ge bättre sjukhusmat | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Pilot ska ge bättre sjukhusmat

Region Skåne startar ett pilotprojekt som ska höja matkvaliteten på lasarettet i Trelleborg. Ambitionen är att skapa en hållbar, reproducerbar modell för hela kedjan – från inköp och varuleverans till tillagning och servering.

Region Skåne har ambitionen att bli norra Europas bästa matregion 2025. Ambitionen omfattar alltifrån ökad andel lokalodlat till förbättrade måltider i det offentligas regi. Ett stort steg i denna ambition blir ett pilotprojekt för att skapa framtidens måltidsservice på lasarettet i Trelleborg.

Innovationsprojektet drivs av Skånes Livsmedelsakademi och omfattar allt från kökets utformning, organisation och bemanning till inköp och måltidsupplägg. Meningen är att sjukhusköket i Trelleborg ska vara självförsörjande sommaren 2012. Skånes Livsmedelsakademi driver utvecklingsprojekt i samarbete mellan näringsliv, universitet och offentlig sektor.

– Vi genomför just nu en liknande innovationspilot inom äldreomsorgen och tar med oss viktiga lärdomar därifrån. Dessutom har vi andra projekt som kan testas i Trelleborg. Bland annat arbetar vi med en ”Hälsokasse”– ett projekt för förebyggande mathållning till riskgrupper, säger Lotta Törner, VD Skånes Livsmedelsakademi.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Vård

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *