Nej till servicecenter, säger Konkurrensverket | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Nej till servicecenter, säger Konkurrensverket

Konkurrensverket avstyrker förslaget om bildandet av ett myndighetsgemensamt servicecenter. Utredningen utgör enligt Konkurrensverket inte tillräckligt bra underlag för beslut.

Pressmeddelande

Betänkandet innehåller förslag som ska ligga till grund för regeringens ställningstagande till hur den fortsatta processen med att bilda ett servicecenter ska utformas. Enligt Konkurrensverket är bland annat ansvarsfrågorna, konsekvensbeskrivningarna, sekretess och informationssäkerheten inte tillräckligt väl belysta.

Dessutom anser Konkurrensverket att det saknas en utförlig diskussion om hur servicecentret kommer att bidra till att konkurrensutsätta de statliga personal- och ekonomiadministrativa funktionerna.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Pressreleaser

One Response

Kommentera
  1. Rubel
    aug 22, 2014 - 11:40 f m

    hur rätt är inte detta !

    Reply

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *