Budgetöverskott i maj | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Budgetöverskott i maj

Statens budget visade ett överskott i maj på 31,1 miljarder kronor. Utgifterna blev 70,7 miljarder kronor och inkomsterna uppgick till 101,8 miljarder kronor.

Pressmeddelande

Utgifterna på statens budget i maj uppgick till 70,7 miljarder kronor, vilket är 6,1 miljarder kronor högre än ESV:s senaste prognos. Det beror främst på att utgifterna för Statsskuldsräntor och den kassamässiga korrigeringen blev högre än i prognosen.

Inkomsterna för maj uppgick till 101,8 miljarder kronor, vilket är 6,1 miljarder kronor högre än prognosen. Det beror främst på att överskott från Svenska Spel AB betalats in tidigare än väntat och att skatter i övrigt varit något högre.

Maj månads utfall jämförs med ESV:s senaste prognos som publicerades den 15 juni 2011. Budgetsaldot var känt när prognosen publicerades, men inte de olika delarna. Nästa prognos över statens budget och de offentliga finanserna publiceras den 9 september 2011.

Källa: ESV

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Pressreleaser

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *