Löneskillnaderna i staten minskar | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Löneskillnaderna i staten minskar

Inom den statliga sektorn minskade löneskillnaden mellan män och kvinnor åren 2005-2010 med 3,6 procentenheter. Staten är därmed den sektor som haft den kraftigaste utjämningen.

Detta enligt en ny rapport från Medlingsinstitutet.

Arbetsgivarverkets motsvarande undersökning om löneskillnaden mellan kvinnor och män i staten 2000-2010 visar att den ovägda löneskillnaden år 2010 var 12,3 procent (enligt Medlingsinstitutet som utgår ifrån en annan statistisk avgränsning var den totala löneskillnaden mellan män och kvinnor inom staten 10,7 procent år 2010). Arbetsgivarverkets analys med hänsyn till mätbara bakgrundsfaktorer resulterar i en kvarvarande oförklarad löneskillnad om 1,4 procent.

Medlingsinstitutets regressionsanalys resulterar i en kvarvarande oförklarad löneskillnad på 4,7 procent för statlig sektor, när hänsyn tagits till relevanta faktorer såsom skillnader i yrke, sektor, utbildning, ålder och om personen arbetar deltid.

Arbetsgivarverket förklarar skillnaden i resultat med att man använts sig av olika analysverktyg, där den egna skulle vara mer detaljerad utifrån förhållanden i den statliga sektorn.

Källa: Arbetsgivarverket

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Ekonomi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *