Datainspektionen kritiserar Salems molnanvändning | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Datainspektionen kritiserar Salems molnanvändning

Salem är först ut av Sveriges kommuner med att gå över till molntjänsten Google Apps och arbetet följs med intresse från många håll. Nu har Datainspektionen lämnat kritik kring vissa regler i personuppgiftslagen.

Datainspektionen har genomfört en tillsyn hos Salems kommun för att kontrollera om personuppgiftslagens bestämmelser följs då molntjänster används för att behandla personuppgifter.

I januari 2011 startade övergången från en Microsoftbaserad miljö till Google Apps. Kommunens mål är att få en driftssäker, kostnadseffektiv och modern lösning för standardfunktioner som e-post, kalender och dokumenthantering. Det är ett första steg i kommunens strävan att bli en kommun som använder molntjänster för sina IT-system.

Med anledning av Salems avtal med Google har Datainspektionen har gjort en tillsyn enligt Personuppgiftslagen. På några punkter i avtalet kommer Datainspektionen med kritik där de anser att avtalet med Google inte uppfyller samtliga krav i Personuppgiftslagen.

– Det är alltid en utmaning att vara först och bryta ny mark, säger Tony Söderlund, IT-chef i Salems kommun.

– Inför övergången till Google Apps har vi gjort ett omfattande utredningsarbete i samarbete med juridisk expertis och vi menar att vårt avtal med Google är heltäckande.

– Vi har ett bra samarbete med Datainspektionen och vi kommer inom kort att komma med ett svar på deras tillsynsrapport.

Källa: Salems kommun

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER IT

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *