50 miljoner på tryggare offentlig miljö | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

50 miljoner på tryggare offentlig miljö

Huddinge kommun storsatsar på utemiljön i Flemingsberg och uppmuntrar privatpersoner och företag att medverka genom så kallad “community gardening”.

Arbetet utgår från tidigare trygghetsundersökningar för att göra området mer attraktivt.

– Flemingsberg är ett oerhört spännande område. Med de olika förslagen i det här programmet tror vi att området kan bli ännu tryggare och mer attraktivt för både boende och företag, säger Tomas Hansson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Total investering för samtliga delprojekt är cirka 51 miljoner kronor under en tioårsperiod. Bland annat ska gång- och cykelvägar omvandlas och en ny naturlekplats anläggas. I senare steg ingår även en fruktträdgård med äppelträd vid Flemingsbergs gård och ett ”Hälsans torg” och park med ett vattenfall utmed Hälsovägen nära universitetsområdet.

– I programmet finns ett nytt tänk inspirerat av internationella exempel, som när det gäller ”community gardening”, där frivilliga tar hand om och utvecklar grönytor. Det civila samhället har en viktig roll i att skapa en attraktiv utemiljö och jag hoppas att Flemingsberg ska bli ett positivt exempel som andra ska kunna inspireras av, säger Tomas Hansson.

Han efterlyser också andras aktiva medverkan i att göra Flemingsberg bättre.

– Vi vill också gärna se att fastighetsägare och andra företag i området engagerar sig i att utveckla den offentliga miljön och hoppas på att vi ska hitta fruktbara samarbeten framöver. Då kan idéerna förverkligas betydligt fortare än planerat, konstaterar Tomas Hansson.

Källa: Huddinge kommun

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Ekonomi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *