Dyrt med framtidens kollektiv­trafik | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Dyrt med framtidens kollektiv­trafik

En ökad kollektivtrafik skulle medföra en samhällsekonomisk nytta, men det är långt ifrån gratis. Det visar en ny beräkning från Sveriges Kommuner och Landsting.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har räknat på kollektivtrafikbranschens mål om att fördubbla antalet kollektivtrafikresor till år 2020 och på sikt fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel. Beräkningarna visar att en fördubbling skulle kosta mer än 1 krona på skatten.

– Det är viktigt att diskutera finansieringen för att vi ska kunna öka kollektivtrafikåkandet. Vi tänker titta på nya alternativa finansieringsformer, där till exempel näringslivet kan spela en roll, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting.

– Vi ser också att bättre upphandlingar kan ge mer kollektivtrafik för pengarna, säger Gunilla Glasare.

SKL:s beräkning visar även att en summering av de mål som dåvarande enskilda trafikhuvudmän satt upp (och en trendmässig framskrivning för de som inte har uppsatta mål) visar en ökning om 34 procent. En sådan ökning skulle sannolikt kosta drygt 50 öre på skatten.

– Eftersom förutsättningarna för kollektivtrafik varierar stort mellan olika delar av landet bör målet för kollektivtrafikens omfattning sättas olika högt för olika län/regioner, säger Gunilla Glasare.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Ekonomi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *