Skärpning av kommunalt partistöd | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Skärpning av kommunalt partistöd

Bristande insyn i hur bidrag till kommunala partier används ska åtgärdas med förslag från en ny utredning.

Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag till de partier som är representerade i kommunfullmäktige. Men vaga regler inbjuder till tveksamma tolkningar och nu ska fusket minska med ett antal lagförslag.

Ett förslag innebär att bidrag endast får betalas ut för fastställda ledamöter i fullmäktige. Partier som har svårt att tillsätta sina platser kan inte vänta sig något stöd framöver.

Det ska heller inte vara tillåtet att föra över partistöd mellan olika nivåer i partiets organisation. Pengarna ska användas till politisk verksamhet som bedrivs i den aktuella kommunen eller landstinget.

Och krav på redovisning att stödet används i enlighet med sitt syfte införs. Genom denna redovisning till fullmäktige ges medborgarna större insyn i hur skattemedlen används. Fullmäktige ska ha rätt att hålla inne bidraget om redovisningen uteblir.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Ekonomi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *