Nya medlemmar i Institutet Mot Mutor | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Nya medlemmar i Institutet Mot Mutor

Anders Knape, ordförande Sveriges Kommuner och Landsting

SKL, Bankföreningen och Läkemedelsindustriföreningen bjuds in att medverka som huvudmän i organisationen Institutet Mot Mutor. Organisationen kommer eventuellt framöver ansvara för en ny svensk mutkod för näringslivet.

Bakgrunden till IMM:s initiativ att utöka sin styrelse är att i betänkandet Mutbrott (SOU 2010:38) föreslås att en svensk kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet etableras och att IMM blir det organ som ska förvalta koden.

Sedan tidigare är Stockholms Handelskammare, Svensk Handel och Svenskt Näringsliv huvudmän för IMM. Bakgrunden till IMM:s erbjudande är att i betänkandet Mutbrott (SOU 2010:38) föreslås att en svensk kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet etableras och att IMM blir det organ som ska förvalta koden.

För att göra detta på bästa sätt vill IMM nu utöka huvudmannakretsen och erbjuder SKL, Bankföreningen samt Läkemedelsindustriföreningen (LIF) medlemskap.

– Det är viktigt att vi agerar tydligt och engagerat i korruptionsfrågan och då är det bra att SKL medverkar i IMM eftersom korruption bäst hanteras utifrån en självreglering, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Det är också en fördel att vara med i IMM då vi också får möjlighet att påverka utvecklingen och förvaltningen av koden, säger Anders Knape.

Källa: SKL

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Ekonomi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *