Nämndemanna­systemet ska reformeras | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Nämndemanna­systemet ska reformeras

En särskild utredare får i uppdrag att se över nämndemannasystemet. I uppdraget ingår att överväga åtgärder för att reformera rekryteringsförfarandet och skapa moderna tjänstgörings- och ersättningsvillkor för nämndemannauppdraget.

Tanken är att rekryteringen ska vara öppen och säkerställa att lämpliga personer kan knytas till uppdraget. Nämndemännen ska vidare medverka i de mål och domstolsinstanser där de bäst behövs.

I uppdraget ingår också att förbättra informationen om nämndemannauppdraget och den grundutbildning som nämndemännen får. Utredaren ska vidare överväga i vilka mål och domstolsinstanser som nämndemännens medverkan har störst värde.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 juni 2013 och kommande förändringar av regelverket planeras att vara genomförda till nämndemannavalen 2014. Som särskild utredare har regeringen utsett lagmannen Inger Söderholm.

Källa: Justitiedepartementet

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Ekonomi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *