Försvars­makten förlorade i Kammar­rätten | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Försvars­makten förlorade i Kammar­rätten

Kammarrätten i Stockholm har fastställt Konkurrensverkets yrkande att Försvarsmakten ska betala en upphandlingsskadeavgift på 270 000 kronor för en otillåten direktupphandling av reklambyråtjänster. Avgörandet är det första från en kammarrätt i ett mål om upphandlingsskadeavgift.

Kammarrätten har i avgörandet gjort ett principiellt ställningstagande att åtgärder som en upphandlande myndighet vidtar i efterhand för att komma till rätta med felaktig tillämpning av upphandlingsbestämmelserna inte ska räknas som förmildrande omständigheter som kan påverka sanktionsvärdet i sänkande riktning.

– Det är tillfredsställande att Konkurrensverket har fått gehör av både förvaltningsrätten och kammarrätten i denna fråga och att de har gett fullt bifall till det bötesbelopp som vi yrkade, säger Konkurrensverkets chefsjurist Per Karlsson.

Källa: Konkurrensverket

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Upphandling

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *