Medborgare sköter data­insamlingen | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Medborgare sköter data­insamlingen

Lantmäteriets pilottest av appen ”Platsnamna” har väckt intresse i Australien, som är i stort behov av kostnadseffektiv datainsamling genom så kallad crowdsourcing.

Under sommaren 2011 testade Lantmäteriet appen “Platsnamna”, som möjliggör för allmänheten att registrera inofficiella plats- och ortsnamn. Idén tilltalade Laura Kostanski vid University of Ballarat i Australien.

– Den här typen av informationsinsamling är kostsam och tidskrävande i Australien. Tekniken är dessutom så enkel och billig att den kan användas i resurssvaga delar av världen, säger hon.

Laura Kostanski hör till Australiens mest framstående ortnamnsforskare och har bland annat varit delegat i FN:s expertgrupp för geografiska namn tillsammans med Anette Torensjö, från Lantmäteriet.

– Lantmäteriet är bra på att ta hjälp av allmänheten för att rätta information. “Platsnamna” är ett utmärkt exempel på crowdsourcing, att lämna öppet för alla att bidra till att lösa uppgifter. Jag tror vi kommer att få se mycket av sådana lösningar i framtiden, menar hon.

Källa: Lantmäteriet

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER IT

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *