Det samordnade upphandlingsstödet bör samlas på Kammarkollegiet | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Det samordnade upphandlingsstödet bör samlas på Kammarkollegiet

Ett väl fungerande upphandlingsstöd är av stor vikt för en effektiv offentlig upphandling. Kammarkollegiet ser fördelar i att samordna den upphandlingsstödjande verksamhet som idag utförs på bland annat kollegiet, Konkurrensverket och Tillväxtverket. Kollegiet förordar i sitt svar på Upphandlingsstödsutredningens betänkande att den samordnade upphandlingsstödjande verksamheten samlas på Kammarkollegiet. KamK svar Upphandlingsutredningen (http://mb.cision.com/Public/1534/9281309/b9c13e92f05111bd.pdf)KamK svar Upphandlingsutredningen (http://mb.cision.com/Public/1534/9281309/b9c13e92f05111bd.

MER kammarkollegiet.se

Comments are closed