Den offentliga sektorn växer | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Den offentliga sektorn växer

Antalet anställda i offentlig sektor ökade med 0,7 procent under andra kvartalet i år jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Inom offentlig sektor ökade antalet anställda med 0,7 procent under perioden. Statlig sektor ökade med 2,1 procent och kommunal sektor med 0,5 procent. Antalet anställda inom landstingen ökade med 0,1 procent och lönesumman ökade med 3,0 procent.

Lönesumman i kommunal sektor ökade med 1,5 procent medan statlig sektor ökade med 5,2 procent. Statlig sektor har under andra kvartalet 2012 haft stora retroaktiva löneutbetalningar.

Fler lediga jobb
Antalet lediga jobb i offentlig sektor ökade under samma period med 5,0 procent till 15 600 lediga jobb.

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiska meddelanden.

Källa: SCB

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Ledarskap

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *