Mer pengar till bredband i glesbygd | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Mer pengar till bredband i glesbygd

I kommande budget satsar regeringen ytterligare 600 miljoner på utbyggnaden av bredband i glesbygder. Målet är att 90 procent av medborgarna och företagen bör ha tillgång till minst 100 Mbit per sekund år 2020.

De nya pengarna kommer att användas för att finansiera bredbandsutbyggnadsprojekt inom ramen för Landsbygdsprogrammet. I 2012 års budgetproposition satsade regeringen därför under en treårsperiod en halv miljard för att påskynda utbyggnaden på landsbygden. Regeringen förstärker nu denna satsning med ytterligare totalt 600 miljoner kronor under två år.

På flera håll i landet lönar det sig inte för företag att dra fiberkablar och Sveriges Kommuner och Landsting har påtalat att ytterligare medel behövs.

– Det är bra att regeringen har hört våra åsikter. Nu kan utbyggnaden fortsätta och skapa livkraftiga villkor i hela landet. Tillväxt och konkurrenskraft förutsätter snabba och säkra kommunikationer. Många kommuner och regioner har gjort egna satsningar. Samtidigt har de statliga resurserna visat sig inte vara tillräckliga för att möta nödvändiga utbyggnadsplaner, säger SKL:s ordförande Anders Knape.

Den totala bredbandssatsningen för perioden 2012-2014 är, tillsammans med tidigare beslutade satsningar, uppe i 1,1 miljard kronor.

Källa: Regeringen/SKL

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER IT

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *