Skolinspektionen granskar IT-användningen i skolorna | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Skolinspektionen granskar IT-användningen i skolorna

Skolinspektionen har under läsåret 2011/2012 tittat närmare på hur skolorna använder IT i några ämnen, och konstaterar att det ofta inte finns någon tydlig koppling mellan satsningar och hur IT används i klassrummen.

MER regeringen.se

Comments are closed