Dialog på programmet | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Dialog på programmet

Leverantörer och upphandlare får tillfälle att diskutera kvaliteten på förfrågningsunderlag i offentliga upphandlingar under Västsvenska Handelskammarens Upphandlingsdag den 19 november. Detta initiativ har varit populärt och workshopen är redan fulltecknad.

Västsveriges Upphandlingsdag arrangeras i Göteborg den 19 november och erbjuder ett fullmatat program utformat i första hand för leverantörerna i regionen. Bland talarna finns representanter från de största upphandlingsorganisationerna i Västsverige, Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen, samt från Konkurrensverket, advokatbyråer, intresseorganisationerna Företagarna och den nystartade föreningen Sveriges Offentliga Leverantörer (FSOL).

Även Magnus Arnek, samhällsekonomisk expert i Upphandlingsutredningen 2010, är med på programmet och han ska prata om de frågor i utredningen som kommer att påverka den enskilde leverantören mest.

Flera workshops kommer också att hållas, utöver den som berör kvalitet i förfrågningsunderlag finns det även möjlighet att diskutera ämnet höjd direktupphandlingsgräns samt så kallade sociala hänsyn i praktiken. Den senare berör typen av krav relaterade till bland annat arbetsmiljö, etik och miljöfrågor som väntas bli vanligare i upphandlingar framöver. Hur ska vi praktiskt arbeta med detta?

Mer om Västsveriges Upphandlingsdag.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Upphandling

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *