Ny IT-upphandling för Karolinska | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ny IT-upphandling för Karolinska

Stockholms läns landsting gör ett nytt försök att upphandla IT-infrastruktur för Nya Karolinska Solna. Den första upphandlingen avbröts i juni då den visade sig överskrida budgetramarna.

Upphandlingen avser datanät för fast och trådlös kommunikation och it-tjänster samt drift och underhåll av infrastrukturen. Stockholms läns landsting, SLL, ändrar formen för upphandlingen och SLL IT tar över driftsansvaret. Därmed öppnar man för flera leverantörer att teckna avtal med.

– Det här är den första delen av flera upphandlingar inom IKT-området, vilket ökar möjligheterna att kunna få flera tänkbara leverantörer i upphandlingen, säger Anne Rundquist, chefsjurist Stockholms läns landsting.

– Vi räknar också med att på detta sätt kunna öka integrationen med övriga landstingets verksamhet för att få mer strategisk analys av driftsfrågorna i landstinget, säger Anne Rundquist vidare.

Genom att driftsansvaret lyfts från upphandlingen möjliggörs också att mer specialiserade företag kan vara med och lägga anbud i kommande upphandlingar.

Källa: SLL

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Upphandling

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *