Nytt utjämnings­system dröjer | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Nytt utjämnings­system dröjer

Finansmarknadsminister Peter Norman har inga besked att ge om när förändringarna i systemet för kommunal skatteutjämning kan väntas, men förklarar vad som orsakar dröjsmålet.

Utjämningsutredningen ”Likavärdiga förutsättningar” var klar i april 2011 och enligt förslag från utredaren skulle förändringarna i inkomst- och kostnadsutjämningen införas den 1 januari 2013.

Utjämningsutredningen lämnade ett enigt förslag, men en tillämpning kommer vi få tidigast 2014. Frågan dök upp under en interpellationsdebatt i riksdagen i förra veckan men finansmarknadsministern hade inga besked om när en proposition är att vänta.

Tidigare i år, under Kommekmässan, kommenterade han arbetet så här.

– Vi har två problem att lösa först. För det första behövs ett enklare förslag. Det utredningen presenterar är ett extremt komplext förslag och det vill vi undvika, säger Peter Norman.

– Det andra problemet är att det finns risk att detta förslag hämmar tillväxtregioner och det är ingen betjänt av. Detta påpekades i remissinstanser och vi håller på att se över det.

På vilket sätt kan förslaget hämma tillväxt?

– Om sådant som tjänar som tillväxtfaktorer inte premieras i ett utjämningssystem är risken att kommunerna avstår från sådana åtgärder. Det vill vi inte riskera, säger Peter Norman.

Han är väl medveten om bristerna i dagens system.

– Jag håller med utredningen om att dagens utjämningssystem har vissa stora orättvisor, som exempelvis drabbar barnomsorgen.

Men det har även framförts kritik mot utredningens förslag, bland annat från enskilda kommuner.

– Ur nationens synvinkel är det ett nollsummespel och de kommuner som förlorar på förslaget vill förstås inte ha det.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Ekonomi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *