Ny skrift ifråga­sätter närodlat | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ny skrift ifråga­sätter närodlat

Ibland kan det vara bättre ur miljösynpunkt att välja importerade i stället för närodlade produkter, påpekar Kommerskollegium som nyligen har publicerat en skrift som diskuterar de vanligaste argumenten för närproducerade livsmedel.

I skriften “Handelsperspektiv på närproducerade livsmedel” vrider och vänder Kommerskollegium på argumenten sett ur ett handelsperspektiv.

“De argument som lyfts fram i debatten om närodlat är ofta förenklade och ibland missvisande. Sambanden är inte alltid så enkla”, menar Kommerskollegium och framhåller att det är svårt som konsument att få en helhetsbild av alla aspekter och att göra välavvägda hållbara val av livsmedel. Dessutom uppstår ibland konflikter mellan olika mål.

De vanligaste argumenten för närproducerade livsmedel handlar om klimatpåverkan från transporter, biologisk mångfald och en levande landsbygd i det egna landet samt kvalitets- och säkerhetsaspekter.

I skriften “Handelsperspektiv på närproducerade livsmedel”, som finns att läsa på Kommerskollegiums webb, diskuteras de vanligaste argumenten för närproducerade livsmedel ur ett handelsperspektiv. Även de möjligheter en utvecklad handel med jordbruksprodukter kan ha för fattigdomsminskning i många utvecklingsländer diskuteras.

Källa: Kommerskollegium

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Upphandling

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *