Stockholm förväntas växa sex gånger snabbare än Paris | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Stockholm förväntas växa sex gånger snabbare än Paris

Maria Rankka, vd i Stockholms Handelskammare,

Nya siffror visar att Stockholmsregionen fram till 2030 förväntas växa med drygt 500 000 personer. Det innebär att regionen tillsammans med Oslo växer snabbast i Västeuropa och tillväxttakten är exempelvis sex gånger så hög som i Paris. Detta är en historisk ökning som ställer stora krav på utbyggd infrastruktur, kollektivtrafik och en fungerande bostadsmarknad.

– Stockholmsregionens betydelse som Sveriges tillväxtmotor blir allt viktigare. När befolkningen förväntas fortsätta växa med två SL-bussar varje dag fram till 2030 ökar behoven av nya investeringar i regionen, säger Maria Rankka, vd i Stockholms Handelskammare.

God åldersstruktur
– Stockholm har även en bra åldersstruktur sett i ett internationellt perspektiv. Exempelvis kommer regionens befolkningstillväxt bland yrkesaktiva att öka med 17,3 procent fram till 2030, vilket är mer än dubbelt så mycket som Köpenhamn, avslutar Maria Rankka.

Källa: Stockholms Handelskammare

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Ekonomi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *