Vad gör oss sjuka på jobbet? | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Vad gör oss sjuka på jobbet?

Bengt Järvholm, professor i yrkesmedicin, Umeå universitet och Anders Knutsson, professor emeritus i folkhälsovetenskap, föreläser hos AFA Försäkring.

Bengt Järvholm, professor i yrkesmedicin, Umeå universitet, har tillsammans med Anders Knutsson, professor emeritus i folkhälsovetenskap, Mittuniversitetet, tagit fram en ny kunskapssammanställning om samband mellan diabetes, skiftarbete och fysiskt tungt arbete. Sammanställningen presenteras vid ett seminarium hos AFA Försäkring den 27 maj.

Kunskapen om sambandet mellan arbete och uppkomst och försämring av sjukdom har stor betydelse vid bedömningar av rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen och avtalsförsäkringar. AFA Försäkring har anslagit 5,6 miljoner kr till professor Kjell Torén vid Göteborgs universitet för att leda ett projekt som ska producera och uppdatera kunskapssammanställningar inom en rad områden.

Bengt Järvholm, professor i yrkesmedicin, Umeå universitet, presenterar tillsammans med Anders Knutsson, professor emeritus i folkhälsovetenskap, Mittuniversitetet, en ny kunskapssammanställning om samband mellan diabetes, skiftarbete och fysiskt tungt arbete, den 27 maj i Stockholm.
Källa: AFA Försäkring

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Vård

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *