Nya föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Nya föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Nya föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor börjar gälla den 1 oktober 2013.

I föreskrifterna framgår om en hantering av brandfarliga gaser eller vätskor behöver tillstånd eller inte. Hantering som nu behöver tillstånd och som inte behövt det tidigare har ett år på sig att söka tillstånd. Föreskrifterna (MSBFS 2013:3) ersätter Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1995:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor.

Ett seminarium om de nya föreskrifterna kommer att hållas den 2 oktober. Mer information om seminariet finner du här

En handbok som ger vägledning till föreskrifterna kommer också att publiceras inom kort.

KÄLLA: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Pressreleaser

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *