Strategi för genomförandet av vattenförvaltningens uppgifter | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Strategi för genomförandet av vattenförvaltningens uppgifter

Kammarkollegiet har fastställt en strategi för genomförandet av vattenförvaltningens uppgifter. Uppdraget från alla fem vattenmyndigheter finns i deras Åtgärdsprogram.

Kammarkollegiets strategi riktar sig till alla myndigheter som arbetar med vattenförvaltningen men även till verksamhetsutövare och enskilda bör kunna få nytta av den.

Kammarkollegiets förhoppning är att strategin kommer att vara en del i arbetet med att nå miljömålen.

Källa: Kammarkollegiet

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Pressreleaser

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *