Risker i EU-förslag kring elektronisk kommunikation | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Risker i EU-förslag kring elektronisk kommunikation


Konkurrensverket har yttrat sig över Europeiska kommissionens förslag till ny förordning om en europeisk inre marknad för elektronisk kommunikation. Konkurrensverket ställer sig kritiskt till stora delar av förslaget, men delar bedömningen av att det finns ett behov av prisreglering för samtal från mobiltelefon till utlandet.

I ett yttrande till Näringsdepartementet skriver Konkurrensverket att det inte har framkommit några starkt vägande argument för att genomföra en så omfattande förändring, som Europeiska kommissionen föreslår. Det som enligt Konkurrensverket kan motiveras är en föreslagen prisreglering för samtal från mobiltelefon till utlandet.

Av yttrandet framgår Konkurrensverkets tveksamheter inför flera delar av Europeiska kommissionens förslag, bland annat avseende bedömningskriterier för när en marknad ska regleras.  Konkurrensverket är även tveksamt till att införa det föreslagna undantaget från att möjliggöra separat försäljning av internationell roaming. Det riskerar att skapa osäkerhet på marknaden, menar Konkurrensverket.

Källa: Konkurrensverket

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER IT

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *