Höstmöten om den nationella planen för transportsystemet | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Höstmöten om den nationella planen för transportsystemet

Remisstiden för Trafikverkets förslag till ny nationell plan för Sveriges transportsystem 2014-2025 är över, men under hösten fanns det möjlighet för remissinstanserna att presentera sina synpunkter på förslaget för infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. På höstens möten har tunga fordon, Haparandabanan, hastighetsanpassningar, Södra stambanan Lund-Hässleholm, Västkustbanan och mycket mera diskuterats.

Läs artikel: Höstmöten om den nationella planen för transportsystemet

Näringsdepartementet, 22 november 2013

MER regeringen.se

Comments are closed