Över tusen forskare skickar in skuggremiss mot bolagisering av universiteten | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320
EVENT-Toppbanner1260x250

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Över tusen forskare skickar in skuggremiss mot bolagisering av universiteten


Den 25 november överlämnades “Forskarnas skuggremiss” till utbildningsdepartementet som undertecknats av 1059 universitetsforskare vid samtliga universitet och de flesta högskolor i landet. Det finns undertecknare från alla vetenskapsområden.

Texten är liktydig med den artikel som publicerades i DN-debatt 22 oktober “Centrala universitetsvärden hotas av bolagiseringsidén” Skuggremissen utgör en kritik av reformförslaget Högskolestiftelser – en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49). Forskarna vill signalera att det finns en stark opinion inom akademin mot att universiteten organiseras som bolag och görs beroende av privata intressen samtidigt som forskarnas, lärarnas och studenternas inflytande minskar.

“Universitetens kärnverksamheter bör förbli en gemensam, offentlig angelägenhet. Universiteten ska inte ses som enskilda företagsverksamheter, utan som en universell kunskapssfär som ska förbli gemensamt ägd och kontrollerad. Öppenhetsprincipen för forsknings­resultat ska gälla. Allmän tillgänglighet ska inte underkastas avgifter eller andra ekonomiska intressen som kan hota den nyfikenhetsdrivna grundforskning som inte minst naturvetenskaperna värnar om”, står det bland annat i skrivelsen.

Den fullständiga listan av undertecknare finns i bifogat dokument och på Academic Rights Watch hemsida

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Utbildningar

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *