Ogenomtänkt förslag om meddelarskydd | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ogenomtänkt förslag om meddelarskydd

Meddelarskyddsutredningen har idag lämnat ett förslag om meddelarskydd för anställda i offentligt finansierade privata företag som bedriver vård, skola eller omsorg. ”Svenskt Näringsliv är emot en sådan lag”, säger Lars Gellner, arbetsrättsexpert på Svenskt Näringsliv.

– Lagen riskerar att skada företagen på flera sätt. Avtalsfriheten begränsas och lojaliteten inom verksamheten riskerar att försämras. Det är särskilt allvarligt att företagshemligheter inte undantas.

– Vi tror heller inte att syftet med lagen kommer att uppfyllas. En undersökning som TNS Sifo har gjort visar att en sådan lag med stor sannolikhet inte kommer att leda till en ökad insyn i verksamheten. Tvärtom anser de anställda att en sådan lagstiftning leder till minskat informationsutbyte och lägre i tak på arbetsplatserna, säger Lars Gellner.

KÄLLA: Svenskt Näringsliv

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Pressreleaser

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *