Informationsutbytesavtal med Montserrat | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Informationsutbytesavtal med Montserrat

I en proposition föreslår regeringen att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Montserrat om utbyte av upplysningar i skatteärenden och antar en lag om detta avtal.

Prop. 2013/14:62 Informationsutbytesavtal med Montserrat

Finansdepartementet, 21 januari 2014

MER regeringen.se

Comments are closed