Följ seminariet Biodrivmedel – möjligheter för en fossiloberoende fordonsflotta | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Följ seminariet Biodrivmedel – möjligheter för en fossiloberoende fordonsflotta

Idag kl.12.30-15.00 hålls seminariet Biodrivmedel - möjligheter för en fossiloberoende fordonsflotta. Utredaren Thomas B. Johansson redogör för sina förslag inom området, och forskare, näringslivs- och myndighetsrepresentanter har bjudits in för att dela sina tankar om hur utredningens förslag kan bli verklighet.

Regeringens prioritering om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 tar sitt ursprung i propositionen En sammanhållen svensk klimat- och energipolitik - Klimat (prop. 2008/09:162).

Följ seminariet Biodrivmedel - möjligheter för en fossiloberoende fordonsflotta via KTH:s livestream
Läs artikel: It- och energiminister Anna-Karin Hatt lyssnar in samtal om Biodrivmedel - möjligheter för en fossiloberoende fordonsflotta

Näringsdepartementet, 23 januari 2014

MER regeringen.se

Comments are closed