Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel

Regeringen lämnade den 28 januari propositionen "Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel" till riksdagen. Regeringen föreslår i propositionen bland annat att personer erbjuds välja hjälpmedel, när det finns olika hjälpmedel tillgängliga inom landstinget eller kommunen. Ändringarna i hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen föreslås att träda i kraft den 1 juli 2014.


Prop. 2013/14:67 Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel

Socialdepartementet, 28 januari 2014

MER regeringen.se

Comments are closed