Socialstyrelsen och SKL utvecklar beslutsstöd | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Socialstyrelsen och SKL utvecklar beslutsstöd

Regeringen har beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting att ta fram kunskapsunderlag och utveckla ett beslutsstöd för att användas inom verksamheter där det bor och vistas personer med kognitiv funktionsnedsättning.


Pressmeddelande: Regeringsuppdrag om utvecklat beslutsstöd i verksamheter för personer med funktionsnedsättning

Socialdepartementet, 30 januari 2014

MER regeringen.se

Comments are closed