Birgitta Ohlsson tog emot utredning om konsumentskydd vid finansiell rådgivning | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Birgitta Ohlsson tog emot utredning om konsumentskydd vid finansiell rådgivning

I dag tog konsumentminister Birgitta Ohlsson emot en utredning om konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Utredningens uppdrag har bland annat varit att se över regelverket och tillsynen för att stärka konsumenternas ställning när finansiell rådgivning ges, samt utreda om det går att förbättra konsumentens möjlighet att lösa tvister mellan en rådgivare och konsument.

SOU 2014:4 Det måste gå att lita på konsumentskyddet

Statsrådsberedningen, Justitiedepartementet, 3 februari 2014

MER regeringen.se

Comments are closed