Förslag om gymnasial lärlingsanställning | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Förslag om gymnasial lärlingsanställning

Regeringen föreslår en ny lag om gymnasial lärlingsanställning. Förslaget innebär att en elev som genomgår gymnasial lärlingsutbildning inom ett av gymnasieskolans yrkesprogram ska kunna vara anställd i en ny anställningsform, gymnasial lärlingsanställning.

Prop. 2013/14:80 Gymnasial lärlingsanställning

Utbildningsdepartementet, 6 februari 2014

MER regeringen.se

Comments are closed