Aningslöshet större problem än korruption i svensk statsförvaltning | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Aningslöshet större problem än korruption i svensk statsförvaltning

Värdegrundsdelegationen vid Socialdepartementet genomförde den 12 februari ett seminarium om att främja en kultur som motverkar korruption.
- Jämfört med andra länder är Sverige relativt fritt från korruption i statsförvaltningen. Problemet är dock att vår självbild gör oss aningslösa och inte så vaksamma, sa professorn i statsvetenskap vid Örebro universitet, Erik Amnå.


Aningslöshet större problem än korruption i svensk statsförvaltning

Socialdepartementet, 13 februari 2014

MER regeringen.se

Comments are closed