Regeringen föreslår enklare och effektivare planprocess | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Regeringen föreslår enklare och effektivare planprocess

Regeringen överlämnade den 13 februari en lagrådsremiss till lagrådet med förslag på ändringar i plan- och bygglagen (PBL) som ska leda till att plan- och bygglovsprocessen blir enklare och mer effektiv.


Lagrådsremiss: En enklare planprocess
Regeringen föreslår en effektivare planprocess

Socialdepartementet, 13 februari 2014

MER regeringen.se

Comments are closed