Förslag om lägre socialavgifter för de yngsta | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Förslag om lägre socialavgifter för de yngsta

För att ytterligare underlätta inträdet på arbetsmarknaden för unga föreslås i lagrådsremissen att nedsättningen av socialavgifterna, inklusive den allmänna löneavgiften, för unga förändras.

Lagrådsremiss: Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta

Finansdepartementet, 14 februari 2014

MER regeringen.se

Comments are closed