Lagrådsremiss: Direktupphandling | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Lagrådsremiss: Direktupphandling

Regeringen lämnade den 14 februari en lagrådsremiss till lagrådet om direktupphandling. I lagrådsremissen föreslår regeringen ändringar i lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster samt lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.


Lagrådsremiss: Direktupphandling

Socialdepartementet, 14 februari 2014

MER regeringen.se

Comments are closed